ویدئو پروژکتورهای Panasonic

ویديو پروژکتورهای Panasonic

نسل جدید ویدئو پروژکتورها با منبع تولید نور لیزر – مناسب برای سالنهای بزرگ سینما، سالنهای کنفرانس، اتاقهای جلسه و مراکز آموزشی