سیستم های صوت عمومی apart

apart محصول کشور بلژیک، با بهره مندی از تکنولوژی اروپایی، تجربه طراحی، پیاده سازی و لذت از یک سیستم صوتی حرفه ای در محیط های تجاری، اداری، صنعتی، تفریحی و مسکونی را در اختیار طراحان، نصاب ها و مصرف کنندگان نهایی قرار می دهد.