پارتيشن و مبلمان اداری

خدمات قابل ارائه در بخش پارتيشن و مبلمان اداری توسط شرکت آواسیما به شرح زیر خواهد بود:

 • میز و صندلی کارشناسی و کارمندی؛
 • کانتر؛
 • پارتیشن‌بندی؛
 • اتاق جلسات؛
 • اتاق انتظار مراجعین؛
 • قفسه‌بندی مدارک؛
 • فضاهای عمومی؛
 • دکوراسیون و مبلمان؛
 • میز مدیریت؛
 • میز جلسات؛
 • اتاق انتظار مهمانان؛
 • کتابخانه.