مدل RZ970در گروه پروژکتورهای لیزر با حجم کار بسیار بالا قرار می گیرد که با توجه ...
مدل RZ570در گروه پروژکتورهای لیزر با حجم کار بالا قرار می گیرد که با توجه به رزو ...
پردازنده 32 بیت کنترلی تحت شبکه، 8 درگاه IR قابل کنترل، 8 درگاه RS232 قابل کنترل ...
مدلهای VMZ50 و VMZ60در گروه پروژکتورهای قابل حمل و با حجم کار بالا قرار می گیرند ...
مدل VX610در گروه پروژکتورهای قابل حمل با وزن کم قرار می گیرد که با توجه به رزولو ...
مدل VX430در گروه پروژکتورهای قابل حمل با وزن کم قرار می گیرد که با توجه به رزولو ...
مدل LB425در گروه پروژکتورهای قابل حمل با وزن کم قرار می گیرد که با توجه به رزولو ...
مدل LB385در گروه پروژکتورهای قابل حمل با وزن کم قرار می گیرد که با توجه به رزولو ...
مدل LU9245در گروه پروژکتورهای لیزر با حجم کار بالا قرار می گیرد که با توجه به رز ...