فروش محصول در آواسیما حاصل یک فرآیند مهندسی توسط عوامل فنی و بازرگانی شرکت است. هم اکنون محصولات متنوعی به صورت انحصاری در سبد کالای این شرکت قرار دارند:

  • سیستم های کنفرانس صوتی CREATOR
  • سیستم های صوت جانبی و اعلام عمومی APART
  • سیستم های صوتی حرفه ای AMATE AUDIO
  • سیستم های صوتی حرفه ای سینمایی LW SPEAKERS
  • سیستم های نمایشض تصویر و ویدئو مپ DIGITAL PROJECTION
  • سیستم نورپردازی حرفه ای SPOTLIGHT
  • سیستم تصویر برداری FOCUS