مبدل صوتی آنالوگ به Dante (و بالعکس) جدیدترین محصول شرکت Apart به منظور استفاده در پروژه ها با مقیاس فیزیکی بزرگ ارائه شده است. بدین ترتیب انتفال سیگنال صوتی مونو یا استریو در مسافت های طولانی با بهره گیری از تکنولوژی Dante
Read More