بلندگو 2way با مجموع توان 600 وات، مناسب برای مصارف مذهبی، موزیک و پرتابل، دارای ...