بلندگو کواکسیال با مجموع توان 1500 وات، مناسب برای مصارف مانیتور، دارای DSP پیشر ...
بلندگو 2way با مجموع توان 600 وات، مناسب برای مصارف مانیتور، دارای DSP پیشرفته ...
بلندگو 2way با مجموع توان 700 وات، مناسب برای مصارف مذهبی، موزیک و پرتابل، دارای ...
بلندگو 2way با مجموع توان 600 وات، مناسب برای مصارف مذهبی، موزیک و پرتابل، دارای ...