info@avasima.com
88344211 021
َApart PREZONE2

PREZONE2 یک پری امپ استریو به منظور کنترل ۲ منطقه صوتی (زوون) دارای ورودی line و قابلیت کنترل از طریق پورت RS232 است. این کالای جدید به صوت رومیزی و همچنین قابل نصب در رک طراحی شده است.