info@avasima.com
88344211 021
amateaudio X212AF

سیستم لاین اری دارای ۴۰۰۰ وات توان و بیشینه SPL برابر با ۱۴۱ دسی بل جدیدترین محصول شرکت Amate Audio است. دو عدد ووفر ۱۲ اینچ، چهار عدد ووفر ۶ اینچ و دو عدد توئیتر ۳ اینچ اجزای تشکیل دهنده این سیستم است.

سیستم لاین اری دارای ۴۰۰۰ وات توان و بیشینه SPL برابر با ۱۴۱ دسی بل جدیدترین محصول شرکت Amate Audio است. دو عدد ووفر ۱۲ اینچ، چهار عدد ووفر ۶ اینچ و دو عدد توئیتر ۳ اینچ اجزای تشکیل دهنده این سیستم است.